31 березня 2020 року в Івано-Франківському коледжі ресторанного сервісу і туризму НУХТ відбулося засідання атестаційної комісії в дистанційному режимі, на якому розглядалось питання „Про атестацію педагогічних працівників на відповідність займаній посаді та присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій і педагогічних звань”.
Атестація педагогічних працівників відбувалася з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу.
Протягом начального року члени атестаційної комісії перевіряли професійну діяльність педагогічних працівників, а саме навчально-методичне забезпечення предметів, якість підготовки майбутніх спеціалістів, видання навчально-методичної літератури, використання інноваційних технологій навчання. Голови циклових комісій активно долучались до проведення аналізу фахової підготовки і педагогічної майстерності педагогів.
На підставі висновків, характеристик педагогічних працівників атестаційна комісія констатувала, що всі педагоги володіють прогресивними методами і прийомами, навчання, використовують в освітньому процесі сучасні технології, забезпечують належний рівень засвоєння навчальних програм студентами, працюють над підвищенням свого фахового рівня і педагогічної майстерності.
На засіданні атестаційної комісії про свою педагогічну діяльність у дистанційному режимі звітували 11 педагогічних працівників коледжу. Згідно з рішенням атестаційної комісії всі педагогічні працівники, які проходили атестацію в 2019-2020 навчальному році, відповідають займаній посаді. З успішним проходженням атестації викладачів привітала методист коледжу Олександра Храбатин. Побажала й надалі підкорювати вершини педагогічної майстерності, не зупинятися на шляху оволодіння новими освітніми знаннями!