Правила поведінки студентів  ВСП “Івано-Франківський фаховий  коледж ресторанного сервісу і туризму  Національного університету харчових технологій”

Правила поведінки студента регламентують норми його  поведінки  та його відносини з викладачами, майстрами виробничого навчання працівниками технікуму та іншими студентами.

Правила поведінки складені на підставі Закону України “ Про вищу освіту”, Положення про державний вищий навчальний заклад, нормативних актів Міністерства освіти і науки України, Положення про ВСП “Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій”.

Основним завданням Правил є формування у студента загальнолюдських моральних цінностей і громадянської позиції, створення атмосфери доброзичливості і взаємної поваги між студентами, викладачами, майстрами виробничого навчання, працівниками коледжу та іншими студентами, збереження традицій та іміджу  коледжу.

Права та обов’язки студента, на яких базуються Правила поведінки, визначені у Положенні про ВСП “Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій”.  Правилах внутрішнього розпорядку .

Виконання Правил є обов’язковим для всіх студентів незалежно від форми навчання .

Незнання Правил не звільняє від їх виконання та не знімає дисциплінарної відповідальності за їх порушення.

                             1. Базові етичні принципи та норми поведінки.

1.1. Кожен студент з повагою ставиться до норм Конституції і законів України, до цінностей історично-культурної спадщини України, її мови та традицій.

1.2. Студент бере на себе зобов’язання зберігати добрі традиції , підтримувати та підвищувати його  імідж, зберігати майно, дотримуватися норм громадської моралі.

1.3. В коледжі  визнаються загальнолюдські цивілізаційні цінності, відповідно до яких належність особи до будь якої національної, етнічної, релігійної, мовної, соціальної, політичної або статевої групи в жодному разі не може бути причиною для дискримінації або некоректного, образливого ставлення.

1.4.  В  коледжі  неприпустимо здійснення дій, які обмежують права інших осіб, заважають здійсненню ними своїх посадових обов’язків, створюють перешкоди навчальному процесу.

                                    

  2. Навчальні заняття

2.1. Студент повинен з’являтися на навчальні заняття без запізнень.

2.2. На період заняття студент повинен вимкнути мобільний телефон, електронні аудіо (відео) програвачі та іншу техніку.

2.2.1 Повністю заборонено записувати та розповсюджувати записи щодо учнів,                                      викладачів та інших працівників коледжу, курсу занять та перерв між уроками та                     іншими заходами, пов’язаними з організацією занять.

2.2.2 Студент може користуватися мобільним телефоном та іншими електронними                             пристроями в  обґрунтованих випадках , для навчання, за згодою викладача чи                           директора.

2.3. Традиційною формою вітання викладача, який входить до аудиторії на початку занять є вставання студентів.

2.4. Пропуск занять без поважної причини не допускається. У випадку відсутності на заняттях , студент повинен довести до відома куратора, класного керівника  причину та термін відсутності.

2.5 У випадку відсутності на заняттях,уроках виробничого навчання студент повинен самостійно опрацювати пропущений матеріал.

2.6. За поважних причин студент може отримати дозвіл директора,заступника директора на пропуск занять або короткочасну відпустку, а на підставі вагомих причин – дозвіл директора на індивідуальний графік навчання. Про це студент повинен заздалегідь попередити куратора, класного керівника.

2.7.  Довідки про хворобу обліковуються та реєструються медичним працівником коледжу . Довідка надається куратору, класному керівнику, майстрові виробничого навчання у першій день виходу студента на навчання після хвороби.

2.8.  Під час занять заборонено:

 •  виходити з аудиторії без дозволу викладача, майстра виробничого навчання;
 • вживати їжу та напої;
 • забруднювати аудиторію, зокрема приліплювати жувальні гумки, робити подряпини та записи на столах і стінах, залишати після занять сміття в аудиторії;
 • заважати під час проведення занять викладачеві, майстрові  виробничого навчання та іншим студентам.

2.9. Студент повинен дотримуватися правил безпеки під час лабораторних робот, уроків виробничого навчання, занять з фізичного виховання, тренувань спортивних секцій,роботи гуртків. З правилами безпеки студента знайомить викладач перед початком занять.

2.10  Студент з’являється на здавання екзаменів, заліків, індивідуальних консультацій, додаткові заняття точно у визначений для цього час.

2.11  Забороняється передача студентського квитка, залікової книжки, ідентифікатора.

2.12  Під час відвідування бібліотеки  коледжу та користування її літературою студент повинен виконувати Правила користування  бібліотекою .

2.13   Студент зобов’язаний вчасно проходити медичний огляд і оформляти медичну книжку.

2.14 Під час уроків виробничого навчання, виробничої практики студент зобов’язаний бути в чистому, акуратно випрасуваному спецодязі.

2.15   Обов’язком студента контрактної форми навчання є дотримання умов двох або трьохсторонньої угоди про навчання.

                     3. Приміщення і територія   коледжу.

3.1  В  коледжі заборонено створення політичних партій та проведення в приміщеннях і на території  політичної діяльності.

3.2  Будь які заходи (культурного, релігійного та іншого характеру) на території і в приміщенні технікуму  проводяться за дозволом адміністрації.

3.3  При знаходженні в приміщенні та на території  коледжу студент повинен мати при собі студентський квиток, ідентифікатор і пред’являти його на прохання уповноважених посадових осіб  коледжу .

3.4   Верхній одяг здається студентом у роздягальню при вході у навчальний корпус. Знаходження в приміщеннях технікуму у верхньому одязі та головних уборах заборонено.

3.5  В  коледжі прийнятий діловий стиль в одязі для студентів, викладачів і співробітників.

3.6  В приміщенні і на території коледжу прийнята спокійна, доброзичлива манера спілкування. Не допускаються вигуки, образливі вислови, ненормативна лексика.

3.7 Студент підтримує у всіх приміщеннях  та на території  коледжу чистоту і порядок, дбайливо та акуратно ставиться до матеріальної власності  (майна, обладнання, меблів, технічних засобів навчання і т.д.)

3.8 Студент дотримується охайності й загальноприйнятих норм користування туалетом.

3.9  Паління в приміщеннях та на території  коледжу  заборонено.

3.10  Студент повинен дотримуватися норм гігієни та санітарії, виконувати правила електричної та пожежної безпеки в приміщеннях і на території  коледжу.

3.11   В приміщеннях і на території  коледжу забороняється:

–      розпивати спиртні та слабоалкогольні напої, включаючи пиво;

–      розповсюджувати та вживати наркотичні речовини;

–      знаходитись у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння;

–      здійснювати будь-які дії, які перешкоджають навчальному процесу;

–      приводити з собою у приміщення  коледжу  сторонніх осіб;

–      грати у азартні ігри;

–      застосовувати піротехнічні засоби на території  коледжу;

–      сидіти на підвіконнях, столах та інших непризначених для цього місцях.

 

           4. Приймання  на навчання до коледжу.

4.1  Коледж  набирає студентів за універсальним принципом доступності.

4.2 Кількість учнів, які мають бути прийняті на першого курс, визначається за погодженням з Директором, та органом, що керує коледжем.

4.3  Абітурієнти подають заяви про вступ до коледжу вчасно.

4.4 Правила прийняття на навчання публікуються на веб-сайті коледжу щорічно до кінця лютого кожного року, відповідно до окремих змін.

4.5  Якщо два або більше абітурієнтів отримують рівну кількість балів,  про порядок зарахування існує окреме положення.

4.6 Реєстрація абітурієнтів може проводитися в електронному вигляді.

4.7  Підставою для вступу студента на 1 курс є договір  на навчання, який студент укладає  самостійно.

 5. Права  студентів.

5.1  Студенти, зокрема, мають право на правильно організований навчальний процес, відповідно до гігієнічних правил.

5.2 Студенти  можуть ознайомитись з навчальною програмою, її змістом, метою та завданнями, вимогами, включаючи освітні вимоги, критеріями оцінювання, методами та умовами поведінки та оцінювання.

5.3 Студенти мають право на  допомогу  на  безпеку, захист від усіх форм фізичного насильства, повагу та підтримку власної гідності.

5.4 Мають право на стипендії або спеціальну допомогу відповідно до окремих правил.

5.5 На доброзичливе, суб’єктивне ставлення під час навчання та викладання, на канікули.

5.6 На свободу вираження думок і переконань, особливо стосовно життя коледжу, а також ідеологічні та релігійні – якщо це не порушує безпеку інших людей.

5.7 Студенти мають право розвивати свої здібності та таланти, у відповідності до інтересів та нахилів.

5.8  На справедливу, об’єктивну  оцінку та встановлені способи контролю академічного  процесу.

5.9  На допомогу в разі труднощів з навчанням.

5.10 На використання психологічних, педагогічних та професійних консультацій.

5.11 На використання приміщень коледжу, обладнання та ресурсів під час занять , навчальних посібників та бібліотечних колекцій.

5.12 Студенти можуть впливати на життя коледжу , беручи участь в діяльності органів місцевого самоврядування та інших, що діють в межах коледжу.

5.13 Студенти мають право на зміни  напрямку професійної освіти на основі рішень                        Директора, що визначає умови цієї зміни.

5.14 Вагітні студентки мають право на особливий графік навчального процесу.

5.15 Студент може бути звільнений з заняття директором, викладачем, майстром або  роботодавцем, який працевлаштовує студента.

5.16 Студент має право на нагороди, грамоти, призи, відповідно до участі в рейтингах, конкурсах, семінарах, майстер-класах.

5.17  Нагородами можуть бути:

1) подяка від викладача чи майстра;

2) подяка від директора;

3) диплом чи грамота за досягнення;

4) подяка батькам;

5) грошова премія.

5.18  Куратор  чи директор, після консультації з Педагогічною радою, може вирішити                         нагородити студента призом чи заохоченням в іншій формі.

6. Штрафні санкції 

6.1  За недотримання Положення коледжу,  зокрема при  порушенні правил поведінки чи обов’язків,  студент може бути покараний однією з наступних штрафних санкцій:

6.1.1 доганою від куратора;

6.1.2  доганою від майстрів;

6.1.3  доганою від директора;

6.1.4.  виключенням зі списку студентів.

6.2 Покарання, яке застосовується, має бути адекватним вчиненому проступку, без дій, що  порушують недоторканність та особисту гідність студента, та відповідно до градацій.

6.3 Випадки, при яких  до студента можуть застосовуватися штрафні санкції без дотримання принципу градації штрафних санкцій:

6.3.1  знищення  майна коледжу;

6.3.2 умисне пошкодження здоров’я іншого студента;

6.3.3 застосування насильства щодо інших.

6.4  Щодо негативних вчинків студентів застосовуються такі застосовуються такі методи:

6.4.1 співбесіда з куратором;

6.4.2 письмове повідомлення батькам;

6.4.3 письмове повідомлення батькам та надання студентові догани від куратора;

6.4.4  письмове повідомлення батькам та надання студентові догана від директора;

6.4.5 розмова з батьками, попередження куратора;

6.4.6. розмова з батьками, догана викладача

6.4.7  розмова з батьками, догана директора.

6.5  Штрафи, крім тих, про які йдеться у п. 6.1, (пункти 1, 2, 3) накладає директор.

6.6. Про накладене на учня покарання повідомляється його батькам, а у випадку студента – у   школу , де він навчався, а  також на робоче місце.

6.7 Покарання, призначене викладачем , може бути оскаржене Директором. Апеляція може бути подана батьками учня у письмовій формі протягом 3 днів . Дорослий студент може подати апеляцію самостійно.

6.8 Директор розглядає скаргу протягом семи днів з дня її останнього написання.  Рішення директора є остаточним.

6.9 Апеляція  проти штрафних санкцій, накладених директором, вирішується з Педагогічною радою. Перш ніж приймати рішення, директор радиться з Педагогічною радою.

6.10 Студент може бути покараний виключенням списку студентів в особливо важких випадках  порушення обов’язків студента.

6.11 Студент виключається зі списку  у формі адміністративного рішення Директора на підставі постанови Педагогічної ради після консультації зі Студентською радою.

6.12 Ініціювання процедури застосування штрафу, зазначеного у п. 6.11 є обов’язковим, якщо:

6.12.1 виховні та дисциплінарні дії вичерпані; штрафні санкції, застосовані до нього, не                     покращують    поведінку студента;

6.12.2 студент не відвідував без обґрунтування принаймні 30% обов’язкових занять у                          місяць;

6.12.3 уповноважений орган довів, що студент вчинив злочин;

6.12.4 від поліції надійшло повідомлення про хуліганські витівки;

6.12.5 студент у стані після вживання алкоголю, під впливом наркотиків чи іншої                            психоактивної речовини брав  участь в в заняттях;

6.12.6  студент поширював наркотики чи наркотичні засоби в приміщеннях коледжу.

6.13 Директор може утриматися від застосування штрафу, передбаченого п. 6.11 за обставин виконання правил, зазначених у пункті 6.12, з гарантією відповідної поведінки студента, наданою викладачем, органом студентського управління або Педагогічною радою .

6.14  Заява про поручительство надсилається письмово директору протягом 14 годин днів з моменту направлення рішення, зазначеного в п6.11.

6.15 Учень, студент та його батьки несуть відповідальність  умисне знищення майна коледжу у вигляді грошового відшкодування.

 

Права та обов’язки батьків чи осіб, які є опікунами 

 

1. Обов’язком батьків чи опікунів  студентів коледжу є з повага до норм Конституції і законів України, до цінностей історично-культурної спадщини України, її мови та традицій.

2. Відповідно до правил коледжу, поважати загальнолюдські цивілізаційні цінності, відповідно до яких належність особи до будь якої національної, етнічної, релігійної, мовної, соціальної, політичної або статевої групи в жодному разі не може бути причиною для дискримінації або некоректного, образливого ставлення до інших.

3.  Дотримуватись правил, відповідно до яких є неприпустимими  дії, які обмежують права інших осіб, заважають здійсненню ними своїх посадових обов’язків, створюють перешкоди навчальному процесу.

4.    Батьки, чи особи, що виконують їх обов’язки, повинні забезпечити умови, при яких студент зможе з’являтися на навчальні заняття без запізнень ( тобто, добираючись до навчального закладу, проживаючи в гуртожитку чи в іншому помешканні).

5. Батьки мають право утворювати Батьківський комітет.

6. Детальні правила організації та функціонування батьківського комітету, в тому числі детальні правила призначення представників батьків в комітет чи інші органи , прописуються в регламенті батьківського комітету.

7. Положення та рішення, які приймаються на батьківському комітеті, не можуть суперечити Положенню про коледж.

8. Директор надає Батьківському комітету організаційні умови для  роботи та співпрацює з Батьківським комітетом – особисто або через призначеного працівника коледжу.

9. Конституційні повноваження Комітету включають, зокрема, прийняття за згодою з Педагогічною радою навчально-профілактичної програми колективу.

10 Комітет має право давати пропозиції  щодо навчальної програми та  підвищення ефективності освіти.

11. Комітет батьків може формувати запит щодо роботи викладача та визначення оцінки професійних досягнень викладача.

12. Постанови загальних зборів батьків приймаються простою більшістю голосів,таємним голосуванням.

13. Батьки чи особи, що є опікунами, мають право отримати  інформацію про освітні вимоги, необхідні для отримання індивідуальних проміжних та річних (семестрових) класифікаційних оцінок за обов’язкову та додаткову навчальну діяльність, що стосується навчальної програми.

14. Знати способи перевірки навчальних досягнень студентів;

15. Куратор   на початку кожного навчального року інформує студентів та їхніх батьків про умови, спосіб та критерії оцінювання поведінки та правила поведінки студентів.

16 . Учень, студент та його батьки несуть відповідальність  умисне знищення майна коледжу у вигляді грошового відшкодування.

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 6

Детальні умови та метод внутрішньошкільного оцінювання учнів

 

 1. Оцінка охоплює:

1) навчальні досягнення учнів;

2) поведінка учнів.

 1. Оцінка навчальних досягнень студента – це визнання

за рівнями вчителів та успіхом у навчанні повідомлення,

навички стосовно освітніх вимог, що випливають з основ

програма, визначена окремими правилами та реалізована в Команді

навчальні програми, що включають цю основу.

 1. Оцінка поведінки учня полягає у тому, щоб бути визнаним вихователем

кафедри, викладачі та студенти даної кафедри, ступінь поваги з боку

студентські принципи соціального співіснування та етичні норми, а також обов’язки студента

зазначений у § 92.

 1. При визначенні класифікаційної оцінки поведінки студента

розлади або інші порушення розвитку, слід враховувати наслідки цих порушень

або дисфункція на його поведінці, виходячи з твердження про необхідність освіти

спеціальна чи постанова щодо необхідності індивідуального навчання чи консультацій у консультаційному центрі

41

психолого-педагогічний, включаючи спеціалізований консультаційний центр.

 1. Класифікаційна оцінка поведінки повинна враховувати, зокрема:

1) виконання студентських обов’язків;

2) діяти відповідно до блага шкільної громади;

3) турбота про честь та традиції Колективу;

4) турбота про красу рідної мови;

5) турбота про власну та чужу безпеку;

6) гідна, культурна поведінка в Команді та поза нею;

7) виявлення поваги до інших.

 1. Внутрішньошкільне оцінювання спрямоване на:

1) інформування студента про рівень його навчальних досягнень та його / її

поведінка та прогрес у цьому плані;

2) допомагати студенту вчитися, передаючи його студенту

інформація про те, що він зробив добре, що потребує вдосконалення та як

слід продовжувати навчання;

3) допомога студенту в плануванні власного розвитку;

4) мотивація учня до подальшого прогресу в навчанні та поведінці;

5) надання батькам та вчителям інформації про прогрес та труднощі

у навчанні, поведінці та особливих талантах студента;

6) надання можливості вчителям удосконалювати організацію та методи роботи

дидактичні та навчальні.

 1. Внутрішньошкільне оцінювання включає:

1) формулювання освітніх вимог, необхідних вчителям

отримання індивідуальних середньорічних та річних (семестрових) балів

класифікації обов’язкових та додаткових навчальних занять;

2) встановлення критеріїв оцінки поведінки;

3) поточна оцінка та визначення проміжних рейтингів класифікації

від обов’язкових та додаткових навчальних занять та проміжного оцінювання

класифікація поведінки, за шкалою та за формами, прийнятими в даній

школа;

4) проведення класифікаційних іспитів;

5) визначення річних (семестрових) оцінок за обов’язковими та

додаткові освітні класи та щорічне оцінювання

поведінка, відповідно до шкали, про яку йдеться у § 101;

6) визначення умов та порядку отримання вищих за очікувану річну

(семестр) оцінювання балів для обов’язкових та додаткових занять

освітні та щорічні рейтинги поведінки;

7) визначення умов та способу надання інформації батькам

про успіхи та труднощі у навчанні.