Правила поведінки студентів  Івано –Франківського    коледжу ресторанного сервісу і туризму

                 Національного університету харчових технологій

 

Правила поведінки студентів регламентують норми поведінки студента та його відносини з викладачами, майстрами виробничого навчання працівниками технікуму та іншими студентами.

Правила поведінки складені на підставі Закону України “ Про вищу освіту”, Положення про державний вищий навчальний заклад, нормативних актів Міністерства освіти і науки України, Положення про Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій.

Основним завданням Правил є формування у студента загальнолюдських моральних цінностей і громадянської позиції, створення атмосфери доброзичливості і взаємної поваги між студентами, викладачами, майстрами виробничого навчання, працівниками коледжу та іншими студентами, збереження традицій та іміджу  коледжу.

Права та обов’язки студента, на яких базуються Правила поведінки, визначені у Положенні про Івано-Франківський коледж  ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій.  Правилах внутрішнього розпорядку .

Виконання Правил є обов’язковим для всіх студентів незалежно від форми навчання .

Незнання Правил не звільняє від їх виконання та не знімає дисциплінарної відповідальності за їх порушення.

                             1. Базові етичні принципи та норми поведінки.

1.1. Кожен студент з повагою ставиться до норм Конституції і законів України, до цінностей історично-культурної спадщини України, її мови та традицій.

1.2. Студент бере на себе зобов’язання зберігати добрі традиції , підтримувати та підвищувати його  імідж, зберігати майно, дотримуватися норм громадської моралі.

1.3. В коледжі  визнаються загальнолюдські цивілізаційні цінності, відповідно до яких належність особи до будь якої національної, етнічної, релігійної, мовної, соціальної, політичної або статевої групи в жодному разі не може бути причиною для дискримінації або некоректного, образливого ставлення.

1.4.  В  коледжі  неприпустимо здійснення дій, які обмежують права інших осіб, заважають здійсненню ними своїх посадових обов’язків, створюють перешкоди навчальному процесу.

                                    

  2. Навчальні заняття

2.1. Студент повинен з’являтися на навчальні заняття без запізнень.

2.2. На період заняття студент повинен вимкнути мобільний телефон, електронні аудіо (відео) програвачі та іншу техніку.

2.3. Традиційною формою вітання викладача, який входить до аудиторії на початку занять є вставання студентів.

2.4. Пропуск занять без поважної причини не допускається. У випадку відсутності на заняттях , студент повинен довести до відома куратора, класного керівника  причину та термін відсутності.

2.5 У випадку відсутності на заняттях,уроках виробничого навчання студент повинен самостійно опрацювати пропущений матеріал.

2.6. За поважних причин студент може отримати дозвіл директора,заступника директора на пропуск занять або короткочасну відпустку, а на підставі вагомих причин – дозвіл директора на індивідуальний графік навчання. Про це студент повинен заздалегідь попередити куратора, класного керівника.

2.7.  Довідки про хворобу обліковуються та реєструються медичним працівником коледжу . Довідка надається куратору, класному керівнику, майстрові виробничого навчання у першій день виходу студента на навчання після хвороби.

2.8.  Під час занять заборонено:

  •  виходити з аудиторії без дозволу викладача, майстра виробничого навчання;
  • вживати їжу та напої;
  • забруднювати аудиторію, зокрема приліплювати жувальні гумки, робити подряпини та записи на столах і стінах, залишати після занять сміття в аудиторії;
  • заважати під час проведення занять викладачеві, майстрові  виробничого навчання та іншим студентам.

2.9. Студент повинен дотримуватися правил безпеки під час лабораторних робот, уроків виробничого навчання, занять з фізичного виховання, тренувань спортивних секцій,роботи гуртків. З правилами безпеки студента знайомить викладач перед початком занять.

2.10  Студент з’являється на здавання екзаменів, заліків, індивідуальних консультацій, додаткові заняття точно у визначений для цього час.

2.11  Забороняється передача студентського квитка, залікової книжки, ідентифікатора.

2.12  Під час відвідування бібліотеки  коледжу та користування її літературою студент повинен виконувати Правила користування  бібліотекою .

2.13   Студент зобов’язаний вчасно проходити медичний огляд і оформляти медичну книжку.

2.14 Під час уроків виробничого навчання, виробничої практики студент зобов’язаний бути в чистому, акуратно випрасуваному спецодязі.

2.15   Обов’язком студента контрактної форми навчання є дотримання умов двох або трьохсторонньої угоди про навчання.

                     3. Приміщення і територія   коледжу.

3.1  В  коледжі заборонено створення політичних партій та проведення в приміщеннях і на території  політичної діяльності.

3.2  Будь які заходи (культурного, релігійного та іншого характеру) на території і в приміщенні технікуму  проводяться за дозволом адміністрації.

3.3  При знаходженні в приміщенні та на території  коледжу студент повинен мати при собі студентський квиток, і дентифікатор і пред’являти його на прохання уповноважених посадових осіб  коледжу .

3.4   Верхній одяг здається студентом у роздягальню при вході у навчальний корпус. Знаходження в приміщеннях технікуму у верхньому одязі та головних уборах заборонено.

3.5  В  коледжі прийнятий діловий стиль в одязі для студентів, викладачів і співробітників.

3.6  В приміщенні і на території коледжу прийнята спокійна, доброзичлива манера спілкування. Не допускаються вигуки, образливі вислови, ненормативна лексика.

3.7 Студент підтримує у всіх приміщеннях  та на території  коледжу чистоту і порядок, дбайливо та акуратно ставиться до матеріальної власності  (майна, обладнання, меблів, технічних засобів навчання і т.д.)

3.8 Студент дотримується охайності й загальноприйнятих норм користування туалетом.

3.9  Паління в приміщеннях та на території  коледжу  заборонено.

3.10  Студент повинен дотримуватися норм гігієни та санітарії, виконувати правила електричної та пожежної безпеки в приміщеннях і на території  коледжу.

3.11   В приміщеннях і на території  коледжу забороняється:

–      розпивати спиртні та слабоалкогольні напої, включаючи пиво;

–      розповсюджувати та вживати наркотичні речовини;

–      знаходитись у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння;

–      здійснювати будь-які дії, які перешкоджають навчальному процесу;

–      приводити з собою у приміщення  коледжу  сторонніх осіб;

–      грати у азартні ігри;

–      застосовувати піротехнічні засоби на території  коледжу;

–      сидіти на підвіконнях, столах та інших непризначених для цього місцях;