Етапи вступної кампанії

https://vstup.edbo.gov.ua/

Етапи вступної кампанії для вступників за робітничими професіями

Етапи вступної кампаніїДенна форма навчання
вступники на основі освіти

базової загальної середньої

(9 клас)

повної загальної середньої
(11 клас)
Початок прийому заяв та документів01 травня
Закінчення прийому заяв та документів29 липня
Строки проведення співбесід31 липня –01 серпня02-04 серпня
Терміни зарахування вступників01 –02 серпня03-07 серпня

Для вступників на основі БСО (базової середньої освіти):

Етапи вступної кампанії
Основний набірРеєстрація особистих електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документівз 25 червня
до 31 жовтня
Початок прийому заяв та документів01 липня
Закінчення прийому заяв та документів1800
13 липня
Строки проведення співбесідз 14 до 22 липня
Оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування за відповідним джерелом фінансування– не раніше 1400 22 липня та не пізніше 1200
24 липня
Закінчення строку виконання вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення вступниками, які отримали рекомендації до зарахування– не пізніше 1200 27 липня
Надання рекомендації до зарахування на місця державного або регіонального замовлення, якщо такі місця з’явилися після оновлення списків (невиконання вступниками вимог до зарахування)– до 1800 27 липня
Закінчення строку виконання вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення вступниками, які отримали рекомендації до зарахування після оновлення списків– до 1800 29 липня
Терміни зарахування вступників на навчання на місця державного або регіонального замовлення– не пізніше 1800 31 липня
Закінчення строку вибору вступниками місця навчання на місця за кошти фізичних або юридичних осіб– не пізніше
02 серпня
Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб– не пізніше
03 серпня
Терміни переведення на вакантні місця державного (або регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осібне пізніше
08 серпня
Додатковий набірПочаток прийому заяв та документів01 серпня
Закінчення прийому заяв та документів1700 09 серпня
Термін оприлюднення рейтингових списків вступників12 серпня
Закінчення строку вибору вступниками місця навчання на місця за кошти фізичних або юридичних осіб16 серпня
Терміни додаткового зарахування вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб– не пізніше
31 жовтня

Для вступників на основі ПЗСО, КР (повної загальної (профільної) середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника):

Етапи вступної кампанії
Основний набірРеєстрація особистих електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документівз 01 липня
до 31 жовтня
Початок прийому заяв та документів05 липня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати співбесіди1800
22 липня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів національного мультипредметного теста (зовнішнього незалежного оцінювання)1800
02 серпня
Строки проведення співбесідз 23 липня
по 01 серпня
Оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування за відповідним джерелом фінансування– не пізніше 1200 07 серпня
Закінчення строку виконання вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення вступниками, які отримали рекомендації до зарахування– не пізніше 1200 14 серпня
Зарахування вступників на навчання на місця державного або регіонального замовлення– не пізніше 1200 19 серпня
Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендації до зарахування, вимог до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше

21 серпня

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб– не пізніше 1200 26 серпня
Терміни переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб– не пізніше
26 серпня
Додатковий набірПочаток прийому заяв та документів вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб30 серпня
Проведення вступних іспитів для вступу на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб06 вересня
Закінчення прийому заяв та документів на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб1800
05 вересня
Рейтингові списки вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

– не пізніше 1200

09 вересня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання на місця за кошти фізичних або юридичних осіб13 вересня
Початок прийому заяв та документів вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб07 жовтня
Проведення вступних іспитів для вступу на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб18 жовтня
Закінчення прийому заяв та документів на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб1800
17 жовтня
Рейтингові списки вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

– не пізніше 1200

19 жовтня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання на місця за кошти фізичних або юридичних осіб22 жовтня
Додатковий набір, терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб– не пізніше
31 жовтня

Для вступників на основі НРК5, НРК6, НРК7 для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю:

Етапи вступної кампаніїДенна форма навчання
Початок прийому заяв та документів01 липня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування1800
22 липня
Строки проведення фахових вступних випробуваньз 24 липня до 01 серпня
Термін оприлюднення рейтингових списків вступників

– не пізніше 1200

07 серпня

Термін оприлюднення списків вступників, рекомендованих до зарахування

– не пізніше 1200

09 серпня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання

не пізніше

21 серпня

Терміни зарахування вступниківза кошти фізичних або юридичних осіб
– не пізніше 26 серпня