До визнання – через професіоналізм, відповідальність, креативність!

На початку ХХІ століття, в умовах глобалізації світових ринків праці, роль професійної освіти, як важливого чинника розвитку економіки та сфери послуг, постійно зростає.
Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму НУХТ– сучасний навчальний заклад, в якому впроваджуються інноваційні підходи, новітні педагогічні технології підготовки робітничих кадрів, молодших спеціалістів для сфери ресторанного господарства, торгівлі, комерційної діяльності та туризму.
Навчально-матеріальна база закладу – це навчальні кабінети, які оснащені інформаційно-комп’ютерною технікою, сучасним обладнанням та засобами навчання.
Педагогічні працівники – викладачі та майстри виробничого навчання, беручи участь в міжнародних проектах, впроваджують європейський досвід в процес навчання, оновлюють зміст навчального матеріалу відповідно до вимог ринку праці.
Студенти коледжу є призерами обласних, республіканських та міжнародних конкурсів професійної майстерності. Наші випускники добре зарекомендували себе на ринку праці, а їхні професійні уміння і навички достойно оцінили соціальні партнери.
Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму НУХТ – заклад успішних фахівців сфери послуг, заклад творчих, креативних педагогів.

З повагою, директор Івано-Франківського фахового коледжу ресторанного сервісу і туризму НУХТ,
кавалер ордена Княгині Ольги ІІІ ступеня; викладач-методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти», «А.С. Макаренка», «Василь Сухомлинський», Заслужений працівник освіти України, Почесний працівник туризму – Кузнецова Віра Іванівна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова освітнього процесу

Відповідно до статті 46 Закону України “Про фахову передвищу освіту” від 06.06.2019 № 2745-VIII

Стаття 46. Мова освітнього процесу

 • Мовою освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти є державна мова. Засади мовної політики в закладах фахової передвищої освіти визначаються Законом України“Про освіту”.
 • Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття фахової передвищої освіти державною мовою в державних і комунальних закладах фахової передвищої освіти.
 • Заклади фахової передвищої освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність в обраній галузі з використанням державної мови.
 • Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, іноземцям та особам без громадянства створюються належні умови для вивчення державної мови.
 • Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, у державних і комунальних закладах фахової передвищої освіти.
 • У закладах фахової передвищої освіти відповідно до освітньо-професійної програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу, забезпечуючи при цьому здатність здобувачів фахової передвищої освіти продемонструвати результати навчання відповідної дисципліни державною мовою. Перелік іноземних мов, якими здійснюється викладання навчальних дисциплін, визначається закладом фахової передвищої освіти.
 • За бажанням здобувачів фахової передвищої освіти та за наявності відповідних умов заклади фахової передвищої освіти створюють можливості для вивчення ними мови корінного народу, національної меншини України як окремої дисципліни в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням цієї мови.
 • Для навчання іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також осіб, які визнані біженцями в Україні, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, осіб, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах, та здобувають фахову передвищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, можуть створюватися окремі групи або розроблятися індивідуальні навчальні плани, що передбачають навчання іноземною мовою. При цьому заклади фахової передвищої освіти забезпечують вивчення такими особами державної мови як окремої навчальної дисципліни.
 • На зазначених осіб не поширюються вимоги частини першої цієї статті.
 • Заклади фахової передвищої освіти приватної форми власності мають право вільного вибору мови навчання із забезпеченням при цьому вивчення особами, які навчаються у таких закладах, державної мови як окремої навчальної дисципліни в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність в обраній галузі з використанням державної мови.
 • Атестація здобувачів фахової передвищої освіти проводиться державною мовою.