Агент з постачання

Назва професії «агент з постачання» походить від двох слів: агент від лат. «agens» («agentis») – діючий за дорученням будь-кого, та постачання – постачання товару або послуги. Професія була започаткована у часи становлення капіталістичного ладу та бурхливого розвитку промисловості.

Агент з постачання має постійний зв’язок з людьми. Важливими для нього є знайомство з «потрібними» особами, тобто такими, які приймають рішення відносно продажу того чи іншого товару. Агент з постачання має можливість бувати в громадських, державних і ділових колах, що дозволяє підготувати сприятливе підґрунтя для наступних контактів, переговорів, угод.

Агент з постачання повинен знати:

 • специфіку виробництва, з яким він співпрацює;
 • характеристику товарів і механізмів, комплектуючих, які поставляє на підприємство;
 • основи менеджменту;
 • основи психології;
 • основи господарського права;
 • основи технології виробництва;
 • основи організації матеріально-технічного постачання і вантажно-розвантажувальних робіт;
 • оформлення документів на одержання – відправку;
 • умови зберігання та транспортування матеріалів;
 • основи стандартизації, сертифікації та метрології;
 • основи контролю якості сировини, матеріалів.

Агент з постачання повинен вміти:

 • проводити маркетинг ринку товарів;
 • проводити переговори;
 • організовувати свій робочий час;
 • розмовляти та домовлятись про поставки під час телефонної розмови;
 • проводити оцінку пропозицій поставок товарів;
 • проводити пошук необхідних товарів;
 • працювати на комп’ютері, засобах орг. техніки;
 • проводити функціонально-вартісний аналіз поставок товарів та сировини, необхідних для виробництва, де він працює;
 • заміняти одні товари, комплектуючі іншими, давати їм повну характеристику.