Фахівець з туристичного обслуговування може працювати на підприємствах різних форм власності на посадах:

– керівника виробничих підрозділів у ресторанах, готелях, кемпінгах;

– помічника менеджера з внутрішнього туризму;

– помічника менеджера з міжнародного туризму;

– агента з організації туризму;

– керівника туристичної групи;

– адміністратора готелю;

– оператора автоматизованого розрахунку в готелі;

– чергового інформаційно-довідкової служби;

– організатора подорожей (екскурсій);

– екскурсовода.

Основними напрямками діяльності працівників турагентства є: надання інформації клієнтам; робота з клієнтами; бронювання й оформлення квитків; продаж туру, маркетинг і реклама; робота з туроператорами; виконання адміністративних функцій.

До обов’язків менеджера з туризму входять контакти з туристичними агентствами, маркетинг ринку, у процесі якого він знаходить найбільш вигідні за оплатою, термінами і якістю роботи фірми; взаємодія з авіакомпаніями для придбання авіаквитків; контакти зі страховим агентом; приймаючою стороною. Він проводить бесіди з клієнтами, бронює для них авіаквитки, готель, оформляє страховку і всі необхідні документи.

Повинен знати:

 • законодавство України про туризм, нормативні акти органів виконавчої влади в цій галузі, міжнародні договори і угоди щодо туризму, в яких бере участь Україна;
 • види туризму та правила розробки туристичних маршрутів;
 • основи організації готельного господарства та тур комплексів;
 • основні положення економіки туризму;
 • правила складання кошторисів турів та екскурсій;
 • способи вивчення попиту на туристичні послуги та правила організації рекламних заходів;
 • порядок організації та умов проведення турів та екскурсій, обслуговування туристів;
 • особливості туристичних маршрутів та тематику екскурсій;
 • вартість турів та інших послуг, що надаються суб’єктам туристичної діяльності;
 • порядок оформлення документів на туристичне обслуговування;
 • ділову іноземну мову;
 • географію туризму;
 • організацію транспортних перевезень;
 • етикету професійного спілкування,  елементи корпоративної культури та технологій вирішення конфліктних ситуацій.

 Повинен вміти:

 • виконувати роботи, пов’язані з реалізацією комплексу туристичних послуг;
 • бути представником суб’єкта туристичної діяльності і виступати від його імені;
 • діяти відповідно до законодавства України про туризм та інших нормативних актів органів виконавчої влади в цій галузі;
 • працювати під керівництвом професіонала з туристичної діяльності;
 • вивчати вітчизняний та зарубіжний ринки туристичних послуг, характеристики обертів туристичної індустрії;
 • робити аналіз змісту, вартості, особливостей послуг готелів, музеїв, транспортних підприємств;
 • брати участь у розробці внутрішніх та міжнародних маршрутів;
 • самостійно здійснювати підготовку даних для складання кошторисів турів або екскурсій;
 • виконувати рекламну діяльність з метою залучення громадян до оздоровлення, раціонального використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем;
 • надавати повну інформацію про обсяг, умови та якість туристичних послуг, що пропонуються суб’єктом туристичної діяльності;
 • самостійно вести облік заявок і договорів на проведення турів або екскурсій і складати відповіді документи звітності;
 • брати участь в оформленні угод із споживачами туристичних послуг, туристичних ваучерів, путівок, маршрутних книжок, інших документів, що визначають статус туристів і є основою для здійснення туру або екскурсії;
 • забезпечувати своєчасне придбання проїзних документів для груп туристів, виконувати інші обов’язки, покладені на нього суб’єктом туристичної діяльності;
 • виконувати роботу з посольствами та консульськими відділами для отримання віз;
 • володіти навиками міжособистісного та професійного спілкування, в тому числі запобігати та в межах компетенції вирішувати конфліктні ситуації;
 • використовувати комп’ютерну та офісну техніку.