Положення про коледж  (pdf-файл)

 

Введено в дію

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Відокремлений структурний підрозділ

«Івано-Франківський фаховий коледж

ресторанного сервісу і туризму

Національного університету харчових технологій»

СХВАЛЕНО

Конференцією трудового колективу
Відокремленого структурного підрозділу
«Івано-Франківський        фаховий        коледж
ресторанного сервісу і туризму
Національного університету
харчових технологій»
«2»   червня                 2020 р.

Протокол №   2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою   радою   Національного   університету
харчових технологій
«3»    червня             2020 р.

Протокол №    10

2020

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1.  Положення про Відокремлений структурний підрозділ

«Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного  сервісу  і туризму Національного університету харчових технологій» (далі – Положення) є основним документом, який регламентує діяльність Відокремленого структурного підрозділу «Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій».

1.2 Положення розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про фахову передвищу освіту», Закону України «Про вищу освіту», інших законодавчих і нормативних документів в галузі освіти, Статуту Національного університету харчових технологій.

1.3 Коледж засновано у 1944 році, у 2012 році приєднано до Національного університету харчових технологій (наказ Міністерства освіти і науки України №800 від 10.07.2012 р.). Наказом Міністерства освіти і науки України № 538 від 22 квітня 2020 року коледж перейменовано на Відокремлений структурний підрозділ «Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій».

1.4.   Відокремлений структурний підрозділ «Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій» (далі – Коледж) є відокремленим структурним підрозділом Національного університету харчових технологій (далі – Університет) без права юридичної особи та має статус закладу фахової
передвищої освіти і є неприбутковим закладом освіти.

Коледж має печатку зі своїм найменуванням, бланки, кутові штампи, свій логотип та інші символи.

1