лого

ВСП “Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму НУХТ”

Найменування документа

Посилання

1

Положення про вільний вибір дисципліни

Перейти

2

Положення про академічну доброчесність

Перейти

3

Положення про академічну мобільність

Перейти

4

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Перейти

5

Положення про електронний навчально-методичний комплекс

Перейти

6

Положення про індивідуальний навчальний план

Перейти

7

Положення про консультативну раду

Перейти

8

Положення про курсові роботи

Перейти

9

Положення про опитування учасників освітнього процесу

Перейти

10

Положення про організацію освітнього процесу

Перейти

11

Положення про організацію та проведення практики

Перейти

12

Положення про оцінювання ефективності роботи викладачів

Перейти

13

Положення про перезарахування навчальних дисциплін

Перейти

14

Положення про порядок визнання результатів навчання студентів

Перейти

15

Положення про розроблення, затвердження та оновлення програм навчальних дисциплін

 Перейти

16

 

Положення про студентське самоврядування

Перейти

17. 

Порядок оскарження рішень та їх прийняття

Перейти