Правила поведінки педагогічних працівників регламентують норми їх поведінки та  відносини зі студентами та учнями, їх батьками, а також між собою.

Правила поведінки складені на підставі Закону України “ Про вищу освіту”, Положення про державний вищий навчальний заклад, нормативних актів Міністерства освіти і науки України, Положення про ВСП “Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій”.

Основним завданням Правил є  створення атмосфери доброзичливості і взаємної поваги між студентами, викладачами, майстрами виробничого навчання, працівниками коледжу , збереження традицій та іміджу  коледжу.

Права та обов’язки педагогічних працівників, на яких базуються Правила поведінки, визначені у Положенні про ВСП “Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій”, а також у Правилах внутрішнього розпорядку .

Виконання Правил є обов’язковим для всіх працівників коледжу .

Незнання Правил не звільняє від їх виконання та не знімає дисциплінарної відповідальності за їх порушення.

Відповідно до положення про коледж:

 1. 1. Викладачі та майстри виробничого навчання у своїй  навчальній, виробничій  та виховній діяльності:
  1. 1)несуть відповідальність за  здоров’я студентів;
  2. 2)поважають гідність студента.
 2. 2. Обов’язок кожного педагогічного працівника є неупереджено, об’єктивно та        систематично оцінювати результати навчання  та справедливо ставитись до всіх студентів.
 3. 3. Про результати навчання педагогічні працівники повинні періодично інформувати батьків за власною ініціативою чи на їх вимогу.
 4. 4. Викладачі та майстри виробничого навчання проводять навчальну, виробничу та виховну діяльність, а також є відповідальними за якість та результати цієї роботи і безпеку довірених їм студентів.
 5. 5. Способи та форми, завдяки яким  викладачі та майстри виробничого навчання створюють умови для безпеки студентів під час теоретичного та виробничого навчання:
  1. 1) пунктуальний початок і закінчення уроків;
  2. 2) чергування під час перерв;
  3. 3) проведення інструктажів та  керівництво під час лабораторних робіт та  виробничого   навчання;
  4. 4) контроль присутності студентів, облік та вияснення причини їх відсутності на   заняттях.
 6. 6. Викладачі та інші працівники Колективу  зобов’язані повідомляти дирекцію про кожен  надзвичайний випадок.
 7. 7. В рамках освітнього процесу педагогічний працівник насамперед:
  1. 1) контролює довірених йому студентів та відповідно реагує на ситуації, що стосуються, здоров’я та безпеки;
  2. 2) забезпечує відповідний перебіг навчального процесу, зокрема:
   1. реалізує  навчальні програми;
   2. використовує відповідні методи навчання;
   3. систематично готується до занять;
   4. повною мірою використовує час, присвячений проведенню занять;
   5. дотримується відповідних стандартів та методів оцінки знань;
   6. адаптує освітні програми, до сучасних вимог;
   7. створює умови для набуття студентами навичок з  пошуку та використання   інформації з різних джерел, з документування своєї практичної роботи, в тому числі, слідкуючи за грамотністю при  оформленні  тексту;
   8. вчить використовувати  ресурси шкільної бібліотеки та співпрацювати  з        бібліотекарем для всебічної підготовки при  самостійному вивченні та        усвідомленому пошуку, вибору та використанні інформації;
   9. турбується про мовну коректність студентів;
   10. слідкує за належним веденням конспектів та іншої документації під час           навчання;
  3. 3) опікується дидактичними та навчальними посібниками та шкільним обладнанням;
  4. 4) підтримує психофізичний розвиток студентів, їх здібності та інтереси;
  5. 5) допомагає студентам подолати освітні невдачі,  якщо є така потреба;
  6. 6) відповідає за виконання практичних занять,  відповідно до чинних норм безпеки та забезпечує їх дотримання в лабораторіях;
  7. 7) виконує завдання, визначені в окремих положеннях про правила організації та    надання психолого-педагогічної допомоги, включаючи діяльність, що випливає із  законодавчих положень щодо умови організації навчання, виховання та допомоги дітям та молодим людям  з обмеженими можливостями, та з групи соціального ризику.
 8. 8. Викладачі теоретичних професійних предметів та майстри виробничого навчання зобов’язані проходити галузеве навчання в рамках обов’язкових занять та брати участь в заходах, пов’язаних з підготовкою до занять, самоосвітою та професійним розвитком.
 9. 9. Педагоги активно беруть участь у роботах Педагогічної ради та зобов’язані зберігати в таємниці засідання  на принципах, викладених у ст.    , абзац   Закону.
 10. 10. Одним з основних завдань кожного педагогічного працівника є систематичне вдосконалення навичок викладання та підвищення рівня знань предмету завдяки власній освітній діяльності, участі у роботі Циклових комісій, відкритих уроках , майстер-класах, в позашкільних формах щодо підтримки рівня своєї освіти.
 11. 11. Педагогічні працівники мають право:
  1. 1) вибору  таких методів навчання та виховання, реалізації навчальних планів, які  вони вважають найбільш відповідними із визнаних сучасними педагогічними     науками, та може обирати для використання будь-які  з затверджених підручники та інші навчальні посібники;
  2. 2) брати участь у всіх формах професійного розвитку на найвищому рівні;
  3. 3) на правильно організований навчальний процес, відповідно до санітарно-гігієнічних  норм;
  4. 4) на  безпеку, захист від усіх форм фізичного насильства, повагу та підтримку  власної  гідності;
  5. 5) на відповідну оплату своєї праці, відповідно до норм законодавства;
  6. 6) на  доброзичливе, об’єктивне ставлення під час викладання , на  відпустку та вихідні дні;
  7. 7) на вільне вираження думок і переконань, особливо стосовно життя коледжу, а     також ідеологічну та релігійну свободу – якщо це не порушує безпеку інших людей;
  8. 8) на справедливу, об’єктивну  оцінку професійних якостей та встановлені способи   контролю академічного  процесу;
  9. 9) на допомогу в разі труднощів з навчанням;
  10. 10) на використання психологічних, педагогічних та професійних консультацій;
  11. 11) на використання приміщень коледжу, обладнання та ресурсів під час занять ,    навчальних посібників та бібліотечних колекцій;
  12. 12) педагогічні працівники можуть впливати на життя коледжу , беручи участь в     діяльності органів місцевого самоврядування та інших, що діють в межах коледжу;
  13. 13) на зміни  напрямку професійної освіти на основі рішень   Директора, що визначає  умови цієї зміни;
  14. 14) на нагороди, грамоти, призи, відповідно до участі в рейтингах, конкурсах,             семінарах, майстер-класах.
 12. 12. Принципи та спосіб здійснення педагогічного нагляду та оцінки роботи викладачів та майстрів виробничого навчання встановлюються окремими правилами.