Положення про коледж

Положення відділення з підготовки робітничих кадрів коледжу

Ліцензії професійно-технічної освіти

Розпорядження ОДА про ліцензування освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти

Ліцензія

Сертифікат Готельно-ресторанна справа

ОПП Готельне обслуговування

ОПП Ресторанне обслуговування

ОПП Туризм

ОПП Маркетинг

ОПП Харчові технології

Перелік професій