Актуальність спеціальності «Харчові технології»

У перехідний період розвитку нашої держави підготовка кадрів для ринкової економіки є однією з найважливіших соціально-економічнихпроблем. Сьогодні потрібні фахівці, здатні в стислі терміни вивести Україну на позиції розвинених країн світу. Це важливе завдання може бути успішно реалізоване при умові підготовки вищою школою високо компетентних, професійних конкурентноспроможних спеціалістів, здатних науково мислити та орієнтуватися у своїй практичній діяльності, приймати правильні рішення в тій чи іншій виробничій ситуації, креативно мислити. З урахуванням цих обставин необхідно докорінно змінити підходи щодо підготовки спеціалістів у галузі виробництва та технології.

Подальший розвиток ресторанного бізнесу в Україні тісно пов’язаний з широким впровадженням нових типів підприємств, сучасних виробничих технологій, застосуванням економіко-математичних методів і автоматизованих систем управління.. Все це потребує підготовки фахівців з глибоким і різноманітним діапазоном знань.

Технік-технолог, як сучасний фахівець ресторанної справи повинен знати:

 • чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність;
 • нормативно-правові та документи державного регулювання функціонування закладів харчування;
 • організацію та економіко – фінансові основи функціонування закладів ресторанного господарства;
 • правила роботи закладів ресторанного господарства;
 • порядок впровадження нових безпечних науково обґрунтованих технологій виготовляння харчових продуктів, продовольчої сировини,розробки та виробництва нових видів спеціальних та екологічно чистих харчових продуктів, продовольчої сировини, сучасні технології приготування кулінарної продукції та її асортимент;
 • порядок калькуляції цін на готову продукцію, вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення; права, обов’язки та відповідальність виробників, щодо забезпечення належної якості безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини;
 • види стандартів, іншу нормативно – технічну документацію щодо сертифікації сировини, напівфабрикатів та готової продукції; правила та принципи організації виробничого процес;
 • наукові розпорядництва, регулювання і координації працівників на посадах нижчого рівня;
 • основні положення і порядок перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників;
 • порядок проведення атестації працівників; основи трудового законодавства; діловодство; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Професійна  діяльність  випускника

Спеціаліст  ресторанної  справи повинен вміти:
 • організувати технологічний процес виготовлення та реалізації  продукції в закладах ресторанного господарства;
 • розробити пропозиції з впровадження нових технологічних процесів виробництва продукції харчування з використанням нової техніки, технології, передових прийомів і методів праці, раціональних видів обслуговування населення, які дозволяють підвищити  рівень обслуговування споживачів;
 • вивчити потреби споживачів в асортименті, якості продукції та видах послуг, перспектив зміни попиту, конкурентоспроможності  продукції  та послуг;
 • розробити та  затвердити  нові рецептури та технології приготування  страв  та виробів; норми відходів у процесі кулінарної  обробки нових видів сировини; раціональні норми харчування з урахуванням запитів різних груп населення, фірмових, дієтичних страв; бере участь у складанні меню;
 • здійснювати контроль  за правильним веденням технологічного  процесу  приготування страв, їх оздобленням, реалізацією та організацією споживання  в залі підприємства та за його межами   (кейтерингове  обслуговування), за дотриманням вимог санітарії і безпеки праці;
 • приймати  участь  у роботі атестаційних комісій з підвищення професійного рівня працівника, розробленні організаційно – технологічних заходів щодо поліпшення організації праці, підвищення якості продукції та культури обслуговування споживачів;
 • керувати роботою технологічного персоналу закладів ресторанного господарства;
 • впроваджувати  новітні технології з організації обслуговування споживачів в закладах ресторанного господарства щодо вимог сучасності.

Обрана  спеціальність техніка – технолога  ресторанного господарства дає  можливість  працювати:

 • керівником  ресторану, кафе, бару тощо;
 • завідуючим виробництвом;
 • метрдотелем  ресторану;
 • начальником кулінарного цеху.
Фахівець, який обрав спеціальність «Харчові  технології»  може займати такі  посади:
 • Технік-технолог;
 • керуючий (менеджер) підприємства харчування;
 • завідувач виробництвом підприємства харчування (шеф-кухар);
 • начальник виробництва (цеху);
 • завідувач складом
 • адміністратор залу;
 • кухар 5-го розряду;
 • кондитер 4-го розряду;
 • бармен;
 • офіціант.