Рекомендовані  до зарахування на бюджет

на основі ОКР Кваліфікований робітник

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Рекоменд_ХТ

ТУРИЗМ

Рекоменд_ТО

МАРКЕТИНГ

Рекоменд_М

РЕСТОРАННЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Рекоменд_РО

Рекомендовані  до зарахування на бюджет

на основі БЗСО (9класу)

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

2022_GO_rekomend_do_zarakh_26072022

МАРКЕТИНГ

2022_M_rekomend_do_zarakh_26072022