Рекомендовані  до зарахування на бюджет

на основі ОКР Кваліфікований робітник

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Рекоменд_ХТ

ТУРИЗМ

Рекоменд_ТО

МАРКЕТИНГ

Рекоменд_М

РЕСТОРАННЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Рекоменд_РО

Рекомендовані  до зарахування на бюджет

на основі БЗСО (9класу)

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Рекоменд_ГО 9кл

МАРКЕТИНГ

Рекоменд_М 9кл