Студенти ВСП “Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму НУХТ” під час навчання мають змогу пройти практику (стажування) на сучасних підприємствах Болгарії, Німеччини, Польщі.
Завдяки широким і міцним міжнародним зв’язкам наші студенти можуть набути практичних навичок за різними міжнародними програмами. Угоди про практику укладені між коледжем та готельно-відпочинковими комплексами.
Наші студенти проходять виробничу практику на посадах адміністраторів, офіціантів, помічників кухарів, барменів та покоївок.
Такого роду професійна практика дає змогу ознайомитись зі структурою роботи готельно-туристичного бізнесу зсередини та отримати безцінний досвід в цій сфері за кордоном.
Ось і знову наші студенти під керівництвом досвідченого майстра виробничого навчання Наталії ВІХОТЬ будуть удосконалювати свої вміння під час практики в Болгарії у відпочинковому комплексі “Rio”.
Привіт, Болгарія, Обзор!
Варто резюмувати, що практика за кордоном – це, перш за все, отримання неоціненого практичного досвіду роботи в іноземній компанії, корисні навички ділової та міжособистісної комунікації, можливість критично порівняти й оцінити умови життя та роботи в різних країнах світу.