З метою подолання екологічної кризи викладачем Екології – Мажак Зоряною та студентами групи РО-9 започатковано проект “Лише на добро земля обізветься добром”.
Актуальність проблеми екологічного виховання молоді не викликає сумніву, адже екологічна ситуація в останні десятиліття набула тривожного статусу.
Важливе значення у подоланні екологічної кризи, на думку науковців, належить освіті й педагогіці, які покликані формувати екологічну компетентність, екологічну культуру, екологічні знання, екологічне мислення і свідомість, що ґрунтуються на бережливому ставленні до природи, як унікального ресурсу.
Англійський письменник Бернард Шоу писав: Ми вже навчилися літати в повітрі, як птахи,
Ми вже навчилися плавати під водою, як риби, нам ще залишилося навчитися жити на Землі, ЯК ЛЮДИ!”