Цікавий майстер-клас проведено завідувачем навчально-методичного кабінету Олесею СТАХІВ, щодо використання інтерактивної дошки.

Основною метою було продемонструвати основні можливості використання інтерактивної дошки на заняттях спецдисциплін та показати різні можливості та переваги, які дає її використання  на заняттях.

Ефективне викладання дисципліни неможливе без пошуків нових шляхів активізації пізнавальної діяльності здобувачів освіти. Студенти мають не лише засвоїти визначену програмою систему знань з дисципліни, а й навчитися оцінювати, порівнювати та аналізувати ситуацію. Здобуті студентами знання перетворюються у засвоєння тільки тоді, коли вони є результатом свідомої самостійної роботи. Отже, викладачу важливо застосовувати такі методичні прийоми, які б збуджували думку студентів, підводили їх до самостійних пошуків, висновків та узагальнень. Сучасне навчання повинно озброїти студентів не лише знаннями, вміннями й навичками, а й методами творчої розумової і практичної діяльності.

Був розглянутий також  онлайновий сервіс Learningapps.org , що дозволяє створювати вправи, які можна використовувати в роботі з інтерактивною дошкою, або як індивідуальні вправи для студентів. Він слугує у практиці підтримки навчального процесу за допомогою інтерактивних модулів (циклів, вправ), що дозволяє створювати, зберігати і використовувати їх, забезпечувати вільний обмін ними між педагогами, організовувати роботу студентів.

Усі ці та інші онлайн-інструменти учасники  сприймали із надзвичайною цікавістю, ставили багато запитань, зокрема, яким чином можна використовувати  інші технологічні засоби, щоб працювати з такими сервісами. Такі технології сприятимуть  мотивації студентів отримувати нові знання та розвиватимуть навички комунікації.