Традиційно з початком навчання у ВСП « Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму НУХТ» зі студентами першого курсу проводиться бесіда «Кодекс культури студента». Даний позаурочний захід дозволяє скоротити період адаптації студентів в навчальному закладі, допомагає сформувати правила поведінки та культуру спілкування в колективі.

Викладач професійної етики та психології Савчук Л.М. наголосила студентам на  особливостях етичної поведінки, що включає  в себе як і манеру спілкування так і зовнішній вигляд студентів.

Завданням кожного навчального закладу є формування у студентів  не тільки професійних вмінь та навичок на належному рівні, а й виховання здорової та культурно освіченої молоді.