Конс’юмеризм як громадський рух споживачів на захист своїх прав та інтересів  є актуальною проблемою, адже наближення України до вступу в Європейський Союз потребує застосування європейських стандартів якості продукції та створення передумов для реалізації права кожного громадянина на достойний рівень отриманих послуг та спожитої продукції.

Міжнародні організації споживачів виділяють такі базові права споживачів: право на якість товарів і послуг; право на достовірну інформацію про них; право на безпеку; право захищати свої споживацькі претензії в суді, право на споживацьку освіту, право на відшкодування збитків, право на задоволення базових потреб і право на здорове довкілля.

Для забезпечення  зазначених прав  в Україні важливою  є  правова обізнаність як споживачів так і фахівців сфери комерції, готельно-ресторанних, туристичних та інших послуг.

Вивчаючи дисципліну «Захист прав споживачів»,  студенти  спеціальності «Маркетинг»  нашого коледжу  на  занятті-екскурсії на  ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» ознайомилися з роботою  підрозділів підприємства щодо надання послуг  з питань контролю якості  продукції,  оцінки відповідності та сертифікації, метрологічного забезпечення тощо.