31 березня 2021 року у ВСП ” Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму НУХТ” відбулося засідання атестаційної комісії, на якому розглядалось питання „Про атестацію педагогічних працівників на відповідність займаній посаді та присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій і педагогічних звань”.
Атестація педагогічних працівників відбувалася з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу.
Протягом начального року члени атестаційної комісії аналізували професійну діяльність педагогічних працівників, а саме навчально-методичне забезпечення предметів, якість підготовки майбутніх спеціалістів, видання навчально-методичної літератури, використання інноваційних технологій навчання. Голови циклових комісій активно долучались до проведення аналізу фахової підготовки і педагогічної майстерності педагогів.
На підставі висновків, характеристик педагогічних працівників атестаційна комісія констатувала, що всі педагоги володіють прогресивними методами і прийомами, навчання, використовують в освітньому процесі сучасні технології, забезпечують належний рівень засвоєння навчальних програм студентами, працюють над підвищенням свого фахового рівня і педагогічної майстерності.
На засіданні атестаційної комісії про свою педагогічну діяльність звітували 6 педагогічних працівників коледжу: Храбатин О.І., Українець А.І., Клюба О.М., Туровська Л.С., Боян О.П., Клим О.В. Згідно з рішенням атестаційної комісії всі педагогічні працівники пройшли атестацію. Вітаємо педагогічних працівників коледжу з проходженням атестації і бажаємо їм міцного здоров’я, творчого натхнення та успіхів у нелегкій, але необхідній справі формування особистості майбутніх фахівців та не зупинятися на досягнутому.м