В Івано-Франківському фаховому коледжі ресторанного сервісу і туризму викладачі проводять цікаві та професійно-спрямовані заняття.  08 жовтня на практичному занятті з дисципліни “Організація обслуговування” група РО-7  разом з викладачем спецдисциплін Лилак Галиною Михайлівною  працювала творчо і цікаво.  

Практична робота в коледжі – це навчально-пізнавальна діяльність, у процесі якої студенти виконують практичні дії з різними предметами (натуральними взірцями). У ході виконання практичних робіт студенти набувають фахових навичок. Отже, їх основною метою є формування практичних умінь і навичок для засто­сування набутих знань у практичній діяльності.

 

 

Якщо це практична робота з сервірування тематичних столів, то хочеться, щоб студенти розвивали  творче, критичне, професійне мислення, формували креативний  підхід до виконання завдання та формували естетичний смак.

 

А також – розвивали здібності до самоорганізації, здатність працювати в команді, приймати колективні рішення, вирішувати проблемні ситуації і виховувати в студентів почуття відповідальності за доручену роботу та любов до обраної професії.

 

 

 

 

Крім здобутих знань та вмінь студенти отримують ще і естетичне та моральне задоволення від своєї виконаної творчої роботи.