08 жовтня 2020р.  у  ВСП « Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму НУХТ», відповідно до Положення про порядок обрання представників з числа студентів, для участі у виборах ректора Національного університету харчових технологій, вибрали представників студентської спільноти для голосування.

 

Представники обиралися шляхом прямих таємних виборів студентами факультету. Усі студенти денної форми, які навчаються у коледжі, мають рівні права і можуть обирати та бути обраними до числа представників.

Адміністрація коледжу  сприяє організації та проведенню виборчого процесу

Робота пройшла чітко та організовано.