Система внутрішнього забезпечення якості  є ключовим інструментом, що визначає освітню діяльність закладу освіти  щодо якості та ефективності його освітніх програм.

Якісний освітній процес в коледжі є ефективним, коли він є постійним, має належні індикатори визначення якості освітніх програм, відображає взаємозв’язок між освітнім процесом, професійним середовищем та ринком праці , враховує вимоги та інтереси здобувачів освіти, а також передбачає звітування про результати її втілення.

Моніторинг освітньої програми є важливим для прийняття рішень щодо якості та ефективності освітньої програми, визначення того, що функціонує належно, а що потребує перегляду та внесення відповідних змін.

Під керівництвом заступника директора з НР Людмили ШВЕЦЬ, завідувачки навчально-методичним кабінетом Олесі СТАХІВ гаранти освітніх програм Василь КАРАЧ, Галина ЛИЛАК, Галина ЗАЙЦЕВА,  Галина  ХРОМЕЙ, Олександра ХРАБАТИН здійснювали моніторинг та аналізували дані щодо освітніх програм. Цього разу зміни торкнулися вибіркових компонентів освітньо-професійної програми блоку професійної та теоретичної підготовки і блоку фахових інноваційних дисциплін.

Отож, шановні вступники, запрошуємо вас на навчання до ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму НУХТ», який здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів  відповідно до сучасних вимог ринку праці.