Моніторинг та аналіз освітніх програм

Система внутрішнього забезпечення якості  є ключовим інструментом, що визначає освітню діяльність закладу освіти  щодо якості та ефективності його освітніх програм. Якісний освітній процес в коледжі є ефективним, коли він є постійним, має належні індикатори визначення якості освітніх програм, відображає взаємозв’язок між освітнім процесом, професійним середовищем та ринком праці , враховує вимоги та інтереси здобувачів освіти, […]