Освітній портал ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму НУХТ» Moodle

Освітній портал ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму НУХТ» – це закрита система онлайн-навчання коледжу (на базі системи управління навчанням Moodle*), яка створена з метою формування електронного освітнього середовища коледжу.

Система забезпечує студентам доступ до електронних освітніх ресурсів коледжу і призначена для організації інтерактивної взаємодії між викладачами та студентами засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

 • Веб-адреса Освітнього порталу ВСП «Івно-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму НУХТ» в інтернеті –  dn.rst.if.ua  , основні мови інтерфейсу: українська, англійська.
 • Система доступна для всіх працівників, викладачів та студентів коледжу з персональним обліковим записом.
 • Реєстрацію нових користувачів, а також зміну чи відновлення паролів доступу здійснюють адміністратори дистанційного навчання коледжу

*Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment )- це модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище, яке називають також системою управління навчанням (LMS), системою управління курсами (CMS), або просто платформою для навчання, яка надає викладачам, студентам та адміністраторам розвинутий набір інструментів для комп’ютеризованого навчання, в тому числі дистанційного. Moodle можна використовувати в навчанні студентів, при підвищенні кваліфікації, бізнес-навчанні, як в комп’ютерних класах закладах освіти, так і для дистанційної роботи вдома.

МОЖЛИВОСТІ


Освітній портал ВСП«Івно-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму НУХТ» забезпечує для учасників освітнього процесу такі можливості:

для викладачів:

 • особистий електронний кабінет користувача (Моя домашня сторінка) з переліком курсів, які веде викладач
 • середовище для розміщення силабусів навчальних дисциплін
 • середовище для розміщення та структурування матеріалів курсу відповідно до силабусу
 • середовище для розміщення та приймання письмових робіт студентів в онлайн режимі
 • здійснення контролю за термінами виконання завдань
 • проведення проміжних та підсумкових тестувань
 • організацію взаємного оцінювання студентами письмових робіт
 • здійснення оцінювання студентів в електронному журналі курсу
 • здійснення онлайн комунікації викладача зі студентами про події курсу
 • організація, облік та контроль самостійної роботи студентів
 • засоби для реалізації особливих навчальних траєкторій для різних категорій студентів (студенти за індивідуальним навчальним планом)

для студентів:

 • особистий електронний кабінет користувача (Моя домашня сторінка) з переліком курсів, на яких навчається студент
 • розуміння структури та обсягу навчального курсу
 • доступ до навчальних матеріалів у будь який час і з будь яких пристроїв (смартфони, планшети)
 • розуміння та контроль термінів виконання завдань
 • можливість здавати письмові роботи в онлайн форматі
 • можливість здійснювати самоперевірку
 • можливість проходити тести онлайн та виконувати групові завдання
 • можливість відслідковувати свій прогрес навчання на кожному курсі
 • можливість спілкуватися з викладачем на форумах та отримувати сповіщення на електронну скриньку
 • можливість бачити свої поточні оцінки в електронному журналі курсу
 • можливість бачити підсумкові оцінки зі всіх курсів, на яких навчається студент
 • можливість бачити зведений перелік всіх діяльностей (завдань) усіх електронних курсів у часовому проміжку та здійснювати планування особистого часу для їх своєчасного виконання.

для коледжу загалом:

 • розвиток навчального онлайнового середовища взаємодії викладачів та студентів
 • реалізація навчально методичного комплексу в електронному навчальному курсі

ВІДЕОІНСТРУКЦІЇ


Для викладачів

 • Підготовчий етап для розміщення методичних матеріалів в Освітньому порталі ВСП «Івно-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму НУХТ» Moodle

https://www.youtube.com/watch?v=4llCMOjySVU

 • Початок роботи з системою Moodle

https://www.youtube.com/watch?v=IuYOxUrNxLY

https://www.youtube.com/watch?v=d9wbksbhNbA

https://www.youtube.com/watch?v=5YM_wS4VtnM

https://www.youtube.com/watch?v=UC5unfldCOA

 • Модуль “ЗАВДАННЯ” у системі Moodle

https://www.youtube.com/watch?v=qHqFbAILu5k

 •  Модуль “ГЛОСАРІЙ” у системі Moodle

https://www.youtube.com/watch?v=R3KIKE58Ak8

 •  Модуль “ТЕСТ” у системі Moodle

https://www.youtube.com/watch?v=rFNFDm4w4_I

https://www.youtube.com/watch?v=NAkwl7K5LpY

https://www.youtube.com/watch?v=KUAfV5JG_B8

https://www.youtube.com/watch?v=2QejA7WsuDA

 • Показ відео у системі Moodle

https://www.youtube.com/watch?v=Rg6MnsTR3Do

 •  Імпорт елементів курсу

https://www.youtube.com/watch?v=VhnygsQfy60

 •  Доступ з смартфону до освітнього порталу коледжу – системи Moodle

https://www.youtube.com/watch?v=f8kd2AamVCs&t=252s