Дистанційне навчання організовується за умови наявності відповідного кадрового й системотехнічного забезпечення та здійснюється через такі форми: самостійна робота, навчальні заняття, контрольні роботи. Основними видами навчальних занять  за дистанційною формою навчання є лекція, семінар, урок, консультації та інші.

Рекомендовано:

 1. 1. Під час організації дистанційного навчання чітко дотримуватися нормативно-правового забезпечення з цього питання.
 2. 2. З метою забезпечення організації освітнього процесу та виконання освітніх програм використовувати інструменти онлайн-спілкування та електронні ресурси й веб-сервіси в синхронному та асинхронному режимі,  веб-ресурси, розроблені педагогами, практикувати індивідуальні консультації та самостійне опрацьовування навчального матеріалу.
 3. 3.  Інформувати всіх батьків здобувачів освіти про особливості освітнього процесу в період карантину.
 4. 4.  Надати обов’язкові рекомендації учням (студентам) щодо використання веб-ресурсів, послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо.
 5. 5. Для ефективного впровадження системи дистанційного навчання передбачити форми зворотного зв’язку (контролю) зі здобувачами освіти.
 6. 6.  Використати можливість сайту закладу освіти через створення на ньому вкладки «Дистанційне навчання» з розміщенням у ній інформаційних матеріалів та посилань на додаткові ресурси (відео, завдання, тести) та корисні ресурси для самоосвіти.
 7. 7. Використовувати систему дистанційного навчання Moodle.
 8. 8. Використовувати  інструменти спілкування в дистанційному навчанні відповідно до наявного системотехнічного забезпечення (електронна пошта, форум, чат, відеоконференція, блог тощо).
 9. 9. Практикувати заняття через Meet.
 10. 10. Сприяти навчанню студентів  щодо підготовки до ЗНО-2021 через індивідуальні консультації, самостійну підготовку на веб-ресурсах УЦОЯО http://testportal.gov.ua/,  ЛРЦОЯО https://lv.testportal.gov.ua/  та платформах Promethеus  https://prometheus.org.ua/,  iLearnhttps://ilearn.org.ua/,  https://studway.com.ua/ilearn/.
 11. 11. Використовувати такі інструменти для спільної роботи педагогів та здобувачів освіти:
   1. https://onlinetestpad.com/ua— конструктор тестів, опитувань, кросвордів, ігор та комплексних завдань; 
   2. https://learningapps.org– готові навчальні вправи та інструменти для створення тестів, завдань; Google-документи
 1.  12. Активно використовувати інтернет-ресурси для самоосвіти:
   1. EdEra,
   2. iLearn,
   3. Рrometheus,
   4. Розумники,
   5. Освіторія,
   6. Youtube-контент (освітні Youtube-канали, відеоролики і т.п.)
   7. Рекомендації РОІППО щодо організації освітнього процесу в умовах карантину http://roippo.org.ua/activities/recomendation.php