УВАГА КАРАНТИН ПРОДОВЖЕНО ДО 24.04.20 про дату перенесення олімпіади буде повідомлено додатково

Наказ про проведення Всеукраїнської олімпіади

Заявка

Примірні завдання Ресторанне обслуговування

Примірні завдання Харчові технології

Примірні завдання Готельне обслуговування

Анкета

Порядок

проведення Всеукраїнської олімпіади зі спеціальностей

«Харчові технології»  та «Готельно-ресторанна справа»

  (спеціалізації «Готельне обслуговування», «Ресторанне обслуговування»)

 серед студентів закладів вищої освіти,

 що здійснюють  підготовку молодших спеціалістів

         Всеукраїнська олімпіада (далі Олімпіада) зі спеціальностей «Харчові технології» та «Готельно-ресторанна справа» (спеціалізації «Готельне обслуговування», «Ресторанне обслуговування») проводиться серед студентів закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів з метою виявлення та підтримки обдарованої студентської молоді, розвитку та реалізації здібностей студентів, стимулювання творчої праці студентів та педагогічних працівників, підвищення якості підготовки майбутніх фахівців, активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів та вдосконалення навчального процесу.

У 2020 році ІІ етап Олімпіади проводиться на базі Національного університету харчових технологій.

Підготовку проведення ІІ етапу Олімпіади здійснює Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій.

Організаційні комітети створюються з кожної спеціальності (за спеціалізаціями). Персональний склад формується із педагогічних працівників закладів вищої освіти, що готують молодших спеціалістів зі спеціальностей «Харчові технології», «Готельно-ресторанна справа» та затверджується директором Івано-Франківського коледжу ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій Кузнецовою В. І.

Оргкомітети:

 • готують інформаційні листи, бланки протоколів, розробляють програму заходів ІІ етапу Олімпіади, організовують зустріч, розміщення, харчування, культурно-пізнавальні заходи та від’їзд учасників;
 • формують банк типових завдань на основі надісланих навчальними закладами та критерії їх оцінювання;
 • формують та затверджують склад журі ІІ етапу Олімпіади, мандатної та апеляційної  комісій;
 • розглядають та затверджують результати роботи апеляційної комісії;
 • затверджують та оголошують кінцеві результати Олімпіади;
 • складають звіт та аналізують результати проведення Олімпіади з метою їх використання для вдосконалення навчального процесу;
 • сприяють висвітленню результатів Олімпіади у засобах масової інформації.

Підсумки Олімпіади оформляються протоколом з підписами голови та членів журі. Копія протоколу та звіт про проведення II етапу Олімпіади, затверджені головою оргкомітету, подаються до ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» у 10-денний термін після її закінчення.

Журі заключного етапу Олімпіади:

 • перевіряє роботи учасників Олімпіади і визначає переможців;
 • аналізує якість виконання студентами завдань, виявляє характерні помилки та оцінює рівень підготовки студентів.

До складу журі входять педагогічні працівники закладів вищої освіти фахового напрямку. Головою журі може бути як викладач базового закладу, так й інших закладів вищої освіти або роботодавці.

Кількість представників базового закладу вищої освіти в журі не повинна перевищувати 50 % від загальної кількості членів журі;

Апеляційна комісія оперативно розглядає звернення учасників щодо вирішення суперечливих питань, пов’язаних з оцінкою виконання завдань і виносить відповідні пропозиції на обговорення оргкомітету.

Учасниками ІІ Всеукраїнського етапу Олімпіади є студенти, що посіли призові місця у І етапі  (І, ІІ та ІІІ місце), не більше 3 осіб від навчального закладу. І етап проводиться безпосередньо у  закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів за даними спеціальностями.

Переможці ІІ Всеукраїнського етапу Олімпіади визначаються за трьома призовими місцями з відповідної спеціалізації та  нагороджуються дипломами Міністерства освіти і науки України I, II, ІІІ ступенів відповідно.

Всі учасники загальнонаціонального етапу Олімпіади нагороджуються дипломами учасника.

Заклади освіти, студенти яких є переможцями Олімпіади, можуть звільняти їх від складання іспиту чи заліку з дисциплін професійно-практичної підготовки та матеріально заохочувати.

Витрати на проведення IІ етапу Олімпіади, а також витрати на відрядження студентів, педагогічних та науково-педагогічних працівників для участі у Олімпіаді здійснюються за рахунок закладів вищої освіти, у яких вони навчаються або працюють.

Матеріально-технічне забезпечення Всеукраїнського етапу Олімпіади  здійснюється навчальним закладом, де вона проводиться, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Робота педагогічних, науково-педагогічних працівників щодо розроблення та  перевірки  завдань за рішенням педагогічної ради враховується до їх навчально-методичної роботи відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002 № 450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів».

До Порядку додаються анкети учасників ІІ етапу Олімпіади (додатки 1, 2).

Орієнтовний зміст завдань та Порядок проведення ІІ етапу Олімпіади буде розміщено на сайті Івано-Франківського коледжу ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій http://rst.if.ua.

Конкурсні завдання Олімпіади базуються на компетентностях і очікуваних результатах навчання, визначених у стандартах підготовки молодших спеціалістів за відповідною спеціальністю (спеціалізацією) з таких дисциплін:

 

Виробництво харчової продукції:

–  Технологія виробництва кулінарної продукції;

–  Організація виробництва кулінарної продукції;

–  Товарознавство харчових продуктів;

–   Органічна хімія;

–   Процеси і апарати;

–   Санітарія і гігієна.

Ресторанне обслуговування:

 • Організація обслуговування;
 • Основи менеджменту;
 • Гігієна та санітарія;
 • Барна справа

Готельне обслуговування:

 • Організація та технологія обслуговування в готелях;
 • Будівлі і обладнання готелів;
 • Стандартизація в готелях;
 • Гігієна та санітарія;
 • Професійний етикет.

Завдання, заявки та анкети учасників учасника олімпіади  надсилати електронною  поштою до 24  березня 2020 року:

 • на електронну адресу: iftrsit@ukr.net
 • на факс: (0342) 53-10-75

Також необхідно  повідомити  про  потребу  бронювання  місць  у  гуртожитку  НУХТ  (місця  в студентському гуртожитку бронюються тільки для учасників олімпіади) .

Термін проведення Олімпіади: 7-8 квітня 2020 року

 

Контактні телефони:   

 

+38 0950526905, (0342) 53-10-75 – Стахів Олеся Григорівна,  заступник директора Івано-Франківського коледжу ресторанного сервісу і туризму НУХТ;

 +38 0975086559 – Котоловець Людмила Олексіївна, завідувач сектором наукового та навчально-методичного забезпечення підготовки фахових молодших бакалаврів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

 

 

Голова оргкомітету Всеукраїнського

етапу, директор Івано-Франківського

коледжу ресторанного сервісу і туризму

Національного університету харчових технологій  

В.І.Кузнецова