5.20. Засідання дирекції проводяться не рідше двох разів на місяць. Для вирішення невідкладних питань з ініціативи директора може бути скликане позачергове засідання дирекції. Відповідальність за виконання рішень дирекції покладається на заступників директора за напрямами роботи, а також на осіб, визначених у рішеннях дирекції.

5.21.  Для вирішення поточних питань діяльності Коледжу можуть утворюватися інші робочі органи – методична рада, приймальна комісія, стипендіальна комісія, які діють на підставі відповідних Положень.

З метою вироблення стратегії та напрямів провадження освітньої та іншої діяльності Коледжу директор Коледжу має право утворювати на громадських засадах дорадчі органи не передбачені даним Положенням.

5.22.  Університет створює та затверджує строком на п’ять років персональний склад наглядової ради у кількості від трьох до п’яти осіб.

Членом наглядової ради не може бути особа, яка:

1). за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2). має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або знята в установленому порядку; відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

3). за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

4).  піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення   або   правопорушення,   пов’язане   з   корупцією   –   протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

5). підлягає під дію частини третьої статті 1 Закону України «Про очищення влади».

До складу наглядової ради не можуть входити працівники Коледжу та здобувачі фахової передвищої освіти цього закладу.

20