Навчання за німецькою технологією
В сучасних умовах розвитку освіти в Україні надзвичайно важливим є популяризація сучасних організаційних форм навчання, до яких відноситься і підготовка фахівців для підприємницької сфери діяльності в умовах навчально-тренувальної фірми. Практичне навчання в навчально –тренувальній фірмі є спрощеною моделлю реальної діючої фірми в конкретній сфері діяльності. Це інноваційна технологія навчання розроблена за українсько-німецьким спільним проектом. Ідея створення такої організаційно-педагогічної форми професійної освіти в Україні була зумовлена об’єктивними вимогами орієнтації освіти на сучасний ринок праці. Основною метою, що визначає всі напрямки діяльності НТФ, є формування в учнів необхідних знань, умінь і навичок у галузі комерційної діяльності на основі використання сучасних технологій навчання. Однією зі складових практичного навчання за діючою технологією є обов’язкове проведення навчальних ярмарок навчально-тренувальних фірм. У формі презентації віртуальних фірм учні представляють свої бізнесові ідеї. Проведення ярмарок НТФ є традицією, адже учні та викладачі завжди черпають багато нового для себе, відкривають нові можливості, пізнають незнані питання, бо саме на цих ярмарках учні збагачують свої знання, вчаться і закріпляють набуті навики. Методи моделювання реальних умов праці та виконання професійних обов’язків – це основа практичних занять в Івано-Франківському коледжі ресторанного сервісу і туризму.