Циклова комісія створюється, якщо до її складу входять не менше п’яти педагогічних (науково-педагогічних) працівників, для яких Коледж є основним місцем роботи.

Коледж зобов’язаний мати у своєму складі бібліотеку.

У складі Коледжу можуть також утворюватися навчально-виробничі центри (сектори, частини, комплекси тощо), навчально-виробничі комбінати, конструкторські бюро, творчі майстерні та мистецькі школи, навчально-дослідні господарства, інші підрозділи, що забезпечують практичну підготовку фахівців; підрозділи з підготовки до вступу, післядипломної освіти та освіти впродовж життя, навчально-методичні кабінети, комп’ютерні та інформаційні центри, виробничі структури, підрозділи культурно-побутового та спортивного призначення; підрозділи, що забезпечують здобуття профільної середньої освіти академічного спрямування, професійної (професійно-технічної) або початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законом.

Структурні підрозділи Коледжу створюються та реорганізовуються рішенням Педагогічної ради Коледжу відповідно до головних завдань окремих положень.

7