1.5. Повне найменування Коледжу:

українською мовою – Відокремлений структурний підрозділ «Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій»,

англійською мовою – Subdivision «Ivano-Frankivsk Professional College of Restaurant Service and Tourism , National University of Food Technologies». Скорочена назва коледжу: українською мовою – ВСП «ІФФКРСіТ НУХТ», англійською мовою – Sd «IFPCRST NUFT ».

1.6. Місцезнаходження Коледжу:

Юридична адреса: 01601, Україна, м.Київ-33, вул. Володимирська, 68; тел.: (044) 289-95-55; факс: (044) 289-01-02; електронна пошта: info@nuft.edu.ua.

Фактичне місцезнаходження: 76014, Україна, м.Івано-Франківськ, вул.Сорохтея, 43; тел/факс: (0342) 53-10-75; електронна пошта: iftrsit@ukr.net.

1.7.  Коледж здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про професійно-технічну освіту», постанов Кабінету Міністрів України, Указів Президента України, розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів та розпоряджень Міністерства освіти і науки України, інших нормативно-правових актів, які регулюють діяльність неприбуткових організацій та цього Положення.

1.8. Основним видом діяльності Коледжу є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти. Коледж може проводити дослідницьку та/або творчу мистецьку, та/або спортивну діяльність, забезпечувати поєднання теоретичного навчання з навчанням на робочих місцях. Коледж також має право відповідно до ліцензій забезпечувати здобуття профільної середньої освіти професійного та академічного спрямування, професійної (професійно-
технічної) освіти.

Здобуття фахової освіти на основі базової середньої освіти здійснюється з одночасним здобуттям профільної загальної середньої освіти та отриманням відповідного документа про повну загальну середню освіту.

2