11). За погодженням з відповідним органом студентського самоврядування приймаються рішення про:

– відрахування студентів Коледжу та їх поновлення на навчання (крім випадків, передбачених пунктами 1-3, 7 частини першої статті 44 Закону України «Про фахову передвищу освіту»);

–  переведення осіб, які навчаються у Коледжі, з одного джерела фінансування на інше;

– поселення осіб, які навчаються у Коледжі, до гуртожитку і виселення їх із гуртожитку;

–   діяльність студентського гуртожитку для проживання осіб, які навчаються у Коледжі;

– затвердження Положення про організацію освітнього процесу.

В разі, якщо протягом одного місяця після надходження відповідного подання орган студентського самоврядування не висловив своєї позиції, такі рішення приймаються без відповідного погодження.

12). Адміністрація Коледжу не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування (крім питань, пов’язаних з безпекою учасників освітнього процесу, а також із використанням бюджетних коштів та майна Коледжу).

13). Рішення органів студентського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції та доведені до адміністрації, не потребують затвердження, схвалення чи введення в дію керівником, іншими органами управління Коледжу.

14). Директор Коледжу забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода.

5.11.    Порядок    формування    органів    студентського    самоврядування Коледжу, їх права та обов’язки, строк повноважень, а також порядок обрання виборних   представників   студентів   Коледжу   до   складу   органів   управління Коледжу визначаються відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту», Статуту Університету та затверджуються Положенням про студентське самоврядування Коледжу.

16