РОЗДІЛ V. УПРАВЛІННЯ КОЛЕДЖЕМ

5.1.  Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Коледжу є Конференція трудового колективу Коледжу, включаючи виборних представників з числа студентів.

5.2.   На Конференції повинні бути представлені всі категорії працівників Коледжу та виборні представники з числа осіб, які навчаються в Коледжі. У роботі Конференції беруть участь, як правило, всі педагогічні (науково-педагогічні) працівники, для яких робота в Коледжі є основним місцем роботи. При цьому загальна чисельність делегатів Конференції
затверджується з урахуванням того, що педагогічні та науково-педагогічні працівники Коледжу повинні становити не менш як 75 відсотків складу делегатів Конференції і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів Коледжу, які обираються вищим органом студентського самоврядування. Делегати з числа інших працівників обираються зборами окремих структурних підрозділів Коледжу відповідно до встановлених Педагогічною радою квот.

5.3. Строк повноваження делегатів Конференції становить один рік. Повноваження делегата Конференції достроково припиняється у разі його звільнення (переведення) з роботи в Коледжі або відрахування з числа студентів.

5.4.   Постійно діючим керівним органом Конференції трудового колективу Коледжу є Президія, склад якої обирається на першому засіданні Конференції нового скликання. До складу Президії входить Голова Конференції трудового колективу Коледжу та секретар.

5.5. Повноваження Президії:

– скликає Конференцію трудового колективу Коледжу;

– створює робочі групи для вивчення та підготовки проектів рішень з питань, що виносяться на розгляд Конференції;

– керує Конференцією;

– контролює виконання рішень Конференції;

12