Що таке індивідуально-дистанційне навчання?

Ми живемо в світі інформаційних технологій, які постійно рухаються вперед , тому одним з основних завдань навчального закладу є створення такої педагогічної системи,  яка б  максимально сприяла розвитку самостійно мислячої, творчої особистості, забезпечувала можливість постійно вдосконалюватись, пізнавати себе і навколишній світ, створювала б умови для самореалізації  як особистісної, так і професійної.

Саме дистанційні технології навчання є гнучким інструментом реалізації підготовки учнів, слухачів та студентів, дозволяють використовувати нові форми подання змісту навчального матеріалу, виконання навчальних завдань, контролю знань, впливати на розвиток умінь та навичок, мають великий потенціал для організації навчальної роботи, в тому числі самостійної, для здійснення неперервної освіти.

Навчальний заклад просто змушений враховувати можливості інформаційних технологій, орієнтуватися на гармонійний розвиток особистості, формувати професійну мобільність, вміння швидко адаптуватися до змін у соціальній сфері, системі управління, організації праці в умовах ринкової економіки.

Сучасні учні, слухачі та студенти повинні бути не просто посудиною, яку наповнюють знаннями, а дослідниками, шукачами знань. Відомо, що знання, здобуті самоосвітою, надовго зберігаються в пам’яті. Але дуже багатьох потрібно навчити самостійно опрацьовувати матеріал, вміти виділити головне та правильно визначити свій рівень підготовки.

Отже, актуальним постає питання змісту, форм, контрольних та інших заходів організації навчання з використанням середовища дистанційного навчання.

Звичайно, навчаючись за дистанційною системою, людина буде опрацьовувати значну частину теоретичного матеріалу самостійно, звертаючись до викладача тільки за консультаціями.

 Практичні та лабораторні роботи можна виконувати самостійно, за вказівками та рекомендаціями, розробленими нашими викладачами, а можна відвідувати індивідуальні чи групові заняття в навчальному закладі за графіком, зручним для тих, хто навчається.

До кожного предмета , який входить до навчальної програми, є тести, які можна надсилати в електронному вигляді чи в інший, зручний для даного слухача спосіб.

Ми надаємо можливість проходити виробниче навчання та виробничу практику за місцем проживання, тільки заповнюючи щоденник з відповідними завданнями та практичними роботами та уклавши угоду між нашим навчальним закладом та підприємством, де людина буде набувати професійних навичок.

В кінці навчання слухач курсової підготовки виконає практичну пробну роботу для присвоєння відповідної категорії, а також здасть теоретичний екзамен (може бути в тестовому вигляді).

Навчаючись за індивідуально-дистанційним методом, слухач також отримає свідоцтво встановленого зразка, зареєстроване через  Єдину державну електронну базу освіти України.
 
Свідоцтва дають право на роботу не тільки на території України, але й в інших країнах.