Готельне обслуговування

Головна мета курсу – підготовка висококваліфікованих фахівців, які будуть спроможними забезпечувати як високий рівень управління закладами готельного господарства так і швидко адаптуватися до сучасних принципів і технологій менеджменту в підприємствах світової індустрії гостинності.

Курс передбачає набуття студентами сучасних теоретичних знань і практичних навичок з організації управління як на рівні окремого підрозділу закладу готельного господарства, так і підприємства в цілому.

Посада, яку може обіймати випускник:

  • Фахівець з готельного обслуговування
  • Фахівець із гостинності в місцях розміщення (готелі, туристичні комплекси та ін.)
  • Фахівець із готельної справи
  • Фахівець із санаторно-курортної справи
  • Керівник малого підприємства-готелю
  • Завідувач номерного фонду готелю (туристичного комплексу та ін.)
  • Адміністратор готелю

 Повинен знати:

– характеристику готельного господарства України;

– типи підприємств розміщення за призначенням і рівнем комфорту;

– принципи діяльності готельного підприємства, структуру його управління та характеристику служб;

– документацію, що використовується в готелі (туристичному комплексі);

– фактори, що обумовлюють рівень готельного сервісу та шляхи його підвищення;

– організацію та технологію прийому і розміщення гостя у готелі та надання йому додаткових послуг.

 Повинен вміти:

– аналізувати якісний стан бази розміщення туристів і вибирати оптимальний варіант для відповідної категорії клієнтів;

– організовувати прийом, розміщення та комплексне обслуговування гостя відповідно до його потреб, мети й умов подорожі;

– визначати шляхи підвищення якості прийому й обслуговування туристів;

– налагоджувати конструктивний взаємозв’язок турфірми з готельним підприємством у питаннях прийому й обслуговування туристів;

– вирішувати поточні проблеми в обслуговувані гостей та запобігати конфліктним ситуаціям.