5 червня 2024 року на базі  КЗФПО «Івано-Франківський медичний фаховий коледж» ІФОР (вул. Гетьмана Мазепи, 165) було проведено методичний міст «Професійна майстерність викладача – запорука якісної освіти» між викладачами  Івано-Франківського медичного фахового коледжу  та ВСП “Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій”.

Між ким “проклали” методичний міст?

Методичний міст було «прокладено» між педагогами коледжів за участі викладачів

 • української мови і літератури,
 • іноземної мови
 • та історії

у формі методичної естафети.

Викладачі одного предмета, після презентації власного досвіду та педагогічних напрацювань, передавали естафету викладачам інших дисциплін, адже тема заходу актуальна для всіх.

Модератором була методист коледжу Наталія РИМАР.

Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму НУХТ представляли
– завідувачка навчально-методичного кабінету ХРАБАТИН О.І.
та викладачі

– ХРОМЕЙ Г.В,
– ХИМУК П.А.,
– ОСТРОВСЬКА Г. І.,
– СМІЛЯК О.В.,
– ФЕДУН Н.В.

     І етап методичної естафети – «Калейдоскоп  нестандартних занять», у ході якого викладачі іноземної мови ГАФІЙЧУК Олеся Іванівна (голова циклової комісії соціально-економічних дисциплін), БАЙСТРУК Анна Іванівна, ФЕДОРАК Світлана Іванівна представили власні знахідки, творчі напрацювання та продемонстрували переваги застосування освітніх платформ на заняттях іноземної мови.

     ІІ етап – «Стоп-кадр» ( фрагменти занять), на яких викладачі української мови і літератури ІВАНИШИН Галина Іванівна, РИМАР Наталія Андріївна, МАКСИМІВ Ярослава Гениківна демонстрували відеофрагменти занять та творчих робіт студентів із застосування нестандартних прийомів, методів та засобів навчання на заняттях української мови і літератури та у позааудиторній роботі.

Особливу увагу  було зосереджено було на

 • розвитку риторики та риторичних умінь, оскільки  в сучасному інформаційному суспільстві фахівець повинен
  • швидко сприймати будь-яку форму мовлення,
  • засвоювати необхідну інформацію,
  • створювати й вести діалоги,
  • керувати системою мовленнєвих комунікацій у межах своєї компетентності.

Від багатства словникового запасу, рівня культури мови і техніки мовлення значною мірою залежать

 • професійна майстерність,
 • імідж
 • та успіх особистості.

 ІІІ етап – «Реалізація наскрізних ліній на заняттях історії», де викладачі історії БАСАРАБ Галина Василівна (завідувачка відділенням І курсу), ВАЦЕБА Мирослава Василівна (завідувачка відділенням ІІ курсу) продемонстрували форми і методи, які застосовують на заняттях та у позааудиторній роботі для розуміння здобувачами освіти минулого з метою осягнення сучасного і прогнозування майбутнього.

Презентуючи власний досвід, викладачі акцентували увагу колег на тому, що

 • немаловажним для кращого сприйняття історії  є оновлення змісту та зміна акцентів при викладанні Історії України на основі сучасних  поглядів на важливі історичні події та процеси.

   ІV етап – «Трибуна вільних думок» – усі присутні викладачі взяли участь  у диспуті «Професійна майстерність викладача – запорука якісної освіти» і прийшли до висновку:

 • надзвичайно важливо, щоб викладач був не просто добрим викладачем, а  викладачем – майстром, викладачем-новатором, який йде в ногу з життям і може швидко адаптуватися до нових змін, ідей, підходів і технологій.

А це можливо лише за умови

 • високого рівня професійної компетентності,
 • наявності розвинених професійних здібностей,
 • поширенню власного досвіду та

Викладачі щиро подякували  за плідну працю і призначили наступну зустріч на базі ВСП “Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій”.