Екскурсія вулицями Івано-Франківська для заняття з англійської мови – це чудова практика.

Студенти ознайомилися з особливостями проведення екскурсії та опису визначних місць Івано-Франківська, вимогами щодо володіння іноземною мовою.
Такі заходи дозволяють стимулювати свідоме ставлення до предмета , прагнення самостійно здобувати та поповнювати знання, розвивають монологічне та діалогічне мовлення, комунікабельність.
Виховувати розуміння вимог до сучасного фахівця – мета кожного викладача.
Викладачі: Федун Н.В., Сміляк О.В.
 

Сьогодні Україна перебуває на шляху інтеграції у європейський та світовий простір. З кожним роком все нові й нові галузі вітчизняної економіки завойовують світові ринки. Протягом останнього десятиліття, до війни, особливо швидкими темпами розвивалася сфера туризму та гостинної галузі. Надіємося, що і після нашої перемоги цей бізнес буде одним з тих, які найшвидше відновлюватимуться.

Безперечно, готельно-ресторанний бізнес є одним із найперспективніших в Україні. Цей напрям діяльності вимагає серйозного осмислення світового досвіду і пильної уваги до перспектив його використання на українському ринку.

У зв’язку з цим, надзвичайно важливим стає визначення ролі і значення цього виду бізнесу в сучасній економіці, визначення динаміки його розвитку в нашій країні, порівняння тенденцій становлення цього бізнесу в областях України для внесення корисного в специфіку розвитку інновацій ринку готельно-ресторанних послуг.

На даний час гостинна індустрія відчуває велику потребу у професійно підготовлених, високо кваліфікованих менеджерах туризму та інших фахівцях готельно-ресторанного бізнесу, які б мали хороші знання не лише з менеджменту, туризму та економіки, а й досконало володіли однією або й двома іноземними мовами.

Мова – невід’ємна частина людського розуму і, отже, тільки взаємодія всіх розумових структур і процесів (сприйняття, розуміння, пам’яті) забезпечує її функціонування.

В наш час англійська мова є основною мовою для міжнародного спілкування. Новини, сайти, інструкції до користування і книги перекладаються в першу чергу на англійську мову. Міжнародні наукові конференції, форуми, презентації також проводяться англійською мовою. Так як ця мова в наш час є міжнародною і загальноприйнятою, то знання англійської мови важливо для тих, хто працює в рамках бізнес-туризму та гостинності, але не тільки для повсякденних завдань, а й для просування по службі.