12 січня 2022 року у коледжі відбулася педагогічна конференція «Сучасні педагогічні технології в освіті».

Сучасне суспільство потребує якісної освіти, яка спроможна забезпечити потреби ринку праці у висококваліфікованих спеціалістах.

Впровадження  сучасних педагогічних технологій в освіті  підсилює ефективність навчально-виховного процесу та покращує якість навчання. Тільки творчий викладач, може навчати та виховати творчу особистість студента.

На конференції були заслухані доповіді:

  1. 1. Сучасні технології навчання, Вікторія Волощук
  2. 2. Організація змішаного навчання, Галина Хромей
  3. 3.Професійний розвиток педагогів, Людмила Косовська
  4. 4.Елементи інтерактивної технології: активні форми і методи навчання, Іван Болотинюк, Сергій Пітух
  5. 5. Методика проведення ЛПР в умовах дистанційного навчання, Тетяна Мельник, Надія Олійник

Справжній педагог повинен працювати на майбутнє…

Через вплив COVID-19 система освіти має бути трансформована та пристосована до нових умов. Необхідною є розробка нових підходів та моделей освітнього процесу. Адаптивність студентів та викладацького колективу до специфіки дистанційного навчання передбачає набуття ними цифрових та інших пов’язаних навичок. Педагогічні працівники мають підвищувати свою педагогічну майстерність, розробляти он-лайн курси і програми з урахуванням специфіки віддаленого навчання тощо.             

Для забезпечення повноцінного освітнього навчального процесу на відстані, окрім технічного інструментарію, викладачу необхідно володіти низкою професійних та особистих компетентностей, які дозволять зацікавити, організувати студентів на початковому етапі та втримати їхню увагу аж до завершального.

Учасники конференції обмінялися поглядами щодо проблем впровадження дистанційного навчання в освітній процес. Також в ході роботи Конференції було визначено шляхи удосконалення механізму впровадження дистанційного навчання в освітній процес.

Бажаємо успіхів у педагогічній  праці  та досягнення вершин у педагогічній майстерності!