9). З припиненням особою навчання у Коледжі припиняється її участь в органі студентського самоврядування у порядку, передбаченому положенням про студентське самоврядування Коледжу.

10). Органи студентського самоврядування:

– беруть участь в управлінні Коледжем у порядку, встановленому Законом України «Про фахову передвищу освіту» та цим Положенням;

– беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

– проводять організаційні, просвітницькі, дослідницькі, спортивні, оздоровчі, культурно-мистецькі та інші заходи;

– беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості фахової передвищої освіти;

– захищають права та інтереси здобувачів фахової передвищої освіти;

–    делегують своїх представників до робочих та дорадчо-консультативних органів;

– ухвалюють акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

– беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання здобувачів у гуртожитках та організації харчування;

– розпоряджаються коштами органу студентського самоврядування та наданим їм майном відповідно до законодавства; при формуванні кошторису Коледжу надають обов’язкові до розгляду пропозиції щодо розвитку його матеріальної бази, у тому числі з питань, що стосуються навчання, побуту та відпочинку студентів;

– вносять пропозиції щодо змісту освітньо-професійних програм;

– мають право оголошувати акції протесту;

– мають право об’єднуватися у регіональні та всеукраїнські організації, діяльність яких не має політичного або релігійного спрямування;

– виконують інші функції, передбачені Законом України «Про фахову передвищу      освіту»      та      Положенням      про      студентське      самоврядування Коледжу.

15